MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI

407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj

E-mail: ldumitrutautan@gmail.com