Baza materială al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești

Unitatea noastră cuprinde:

 • 28 săli de clase cu dotări tehnice și educaționale de excepție: table interactive, videoproiectoare, calculatoare conectate la internet, camere video pentru lecții online, banci, scaune, dulapuri, table, podium de lemn, cuiere.
 • 3 laboratoare:

Laboratorul de informatică: tablă interactivă, videoproiector, camere video pentru lecții online, 31 calculatoare, 30 birou calculator, catedră

Laborotorul de fizică-chimie: tablă interactivă, videoproiector, camere video pentru lecții online, 15 mese de laborator, dulap pentru material didactic, anexă laborator pentru depozitarea instrumentelor fizică-chimie și substanțe chimice.

Laboratorul de biologie: tablă interactivă, videoproiector, camere video pentru lecții online, 15 mese de laborator, dulap pentru material didactic, anexă laborator

 • Cabinet medical: calculator, mese, 4 scaune, raft metalic, pat medical, o toaletă, două anexe de depozitare.
 • Cabinete pentru profesorii itineranți: mese, scaune, dulap depozitare cu materiale didactice.
 • Cabinet de asistență psiho-pedagogică: o masă, dulap
 • Sală festivă: 99 de locuri, 3 pupitre de prezentare, scena, videoproiector, cortină electrică, ecran proiecție manual perete, anexă: garderobă artiști
 • Bibliotecă: 10 rafturi modulare cu peste 400 volume, calculator, imprimantă cu scanner.
 • 2 Cabinete metodice: CEAC și logopedie: birouri, scaune.
 • 2 Terenuri de sport
 • Birouri pentru personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ: Secretariat: masa de calculator, 2 dulapuri cu vitrină, 2 dulapuri lemn, calculator legat la internet, inprimantă cu scanner, Administrație: 2 calculatoare legat la internet, 2 dulapuri, 2 dulapuri cu vitrină, 3 mese calculator, 3 scaune, imprimantă multifuncțională Directiuni: 2 calculatoare legat la internet, 4 dulapuri lemn, 2 dulapuri cu vitrină, scaune, 2 imprimante multifuncționale
 • 11 grupuri sanitare: fiecare etaj pe partea stângă pentru băieți si dizabilități, partea dreaptă fete și băi cadre didactice și auxiliar
 • 3 boxe pentru depozitarea materialului didactic: dulapuri metalice, raft metalic.
 • Curte de recreere
 • Sala de mese