Misiunea Liceului Teoretic „Dumitru Tăuţan” este aceea de a oferi elevilor un mediu de învăţare stimulativ, creat pe nevoile şi aspiraţiile individuale, încurajându-i astfel să păstreze de-a lungul vieţii dorinţa de cunoaştere, de a le insufla valorile democratice, creștine și naționale, de a propune programe de incluziune socială pentru elevii aflaţi în zona de risc de abandon şcolar, printr-o colaborare eficientă cu autorităţile locale. Şcoala noastră facilitează accesul la învățătură prin selectarea unui personal didactic bine pregătit, motivat și implicat in dezvoltarea individuală a elevilor, promovează diversitatea și incurajează creativitatea, fermitatea, spiritul de colaborare și munca în echipă, pentru a crea un mediu favorabil procesului educațional. Totodată, școala va participa la proiectele cetății și va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educație multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase astfel încât absolvenții noștri să fie cetățeni informați și activi, bine integrați într-o societate aflată în permanentă schimbare.