Bibliotecă – Sala Festivă

„O bibliotecă oricât ar fi ea de bine înzestrată și oriunde instalată, nu va reuși să trăiască cu adevărat în sufletul săteanului dacă va lipsi bibliotecarul. El este chezășia vieții unei biblioteci’.

  Anton Coșbuc

Pornind de la premisa de mai sus, putem afirma că noi, bibliotecarii suntem persoane centrale al unei biblioteci, cei care putem să oferim cititorului satisfacția lecturii, de a coordona activități interesante și a îndruma cititorul spre lectură.

Cu cât elevii sunt solicitați la cât mai multe activități, cu atât mai mult se obișnuiesc că biblioteca este lăcașul unde vin nu numai pentru citit, ci și pentru a se relaxa prin multe alte activități, uitând de problemele lumii înconjurătoare. Citind, intrând în lumea mirifică a poveștilor, partcipând la activități, elevul știe că refugiul îl găsește aici, în bibliotecă.

Biblioteca Liceului Teoretic “Dumitru Tăuțan” și-a deschis ușa odată cu deschiderea liceului, de 1 septembrie 2020.

Misiunea bibliotecii  este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ de participare la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.

Biblioteca Liceului Teoretic “Dumitru Tăuțan” deservește, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe tot parcursul scolarizarii.

Odată cu deschiderea bibliotecii a început dotarea bibliotecii și achiziționarea fondului documentar, ajungând abia după 2 luni la peste 400 de volume din diferite domenii:

  • Carte pentru copii (limba română, limba engleză)-Editura Arthur: Cărțile copilăriei mele, Cărți Smart Blue, Cărti History Violet, Cărți Classic Yellow, Cărți Funny Green, Roald Dahl, Cărți grafice și minigrafice și alte edituri.
  • Enciclopedii de biologie, fizică , chimie și geografie;
  • Filosofie, pedagogie, psihologie;
  • Religie;
  • Limba română și engleză: dicționare;

Lectura se poate promova prin multe activități importante, noi am găsit modalități atât tradiționale, cât și moderne, iar în această perioada de pandemie-online, postând lecturi suplimentare pe paginile de Classroom al fiecărei clase.

Biblioteca Liceului Teoretic”Dumitru Tautan” Floresti include: spaţiul de lectură şi depozitul de carte. În biblioteca liceului se utilizeaza mobilier modular, solid şi practice, un calculator, imprimantă cu scanner.

Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:

 achiziţii de carte de la unităţile specializate; abonamente la publicaţii periodice;  donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice; împrumut inter-bibliotecar.

 ORARUL DE FUNCTIONARE :

În perioada anului școlar 2020-2021:

Programul bibliotecii: Luni – Vineri 7.30-15.30

Program cu elevii: 9-14

Sala de festivități

Aflată în imediata apropiere de bibliotecă Sala de festivități o fost dotată cu aparaturi moderne, proiector, ecran, 3 pupitre de prezentare, 99 de locuri pentru spectatori, ecran proiecție manual perete,scena cu cortină și o anexă garderoba pentru artiști.