Laboratoare chimie fizică și biologie

Laboratoarele liceului  oferă oportunitatea  elevilor de a participa la experimente practice și atractive  inspirate din domeniul chimiei, fizicii si biologiei  ancorate în viața cotidiană.

Prin experimente elevii vor descoperii secretele fenomenelor naturii și a ceea ce se intâmplă în jurul lor prin prisma științelor. Atunci când văd cum se produc anumite fenomene sau reacții chimice , copii reușesc să înteleagă mai ușor unele noțiuni și pot dobândi mai repede competențele STEM.

Laboratorul de chimie- fizică este dotat cu  kit-uri , truse ,seturi de sticlărie și reactivi,modele atomice și moleculare, aparate și echipamente de laborator pentru diferite experiențe ale unor mărimi fizice sau legi fizice concepute , materiale audio -video , tablă interactivă , internet . Laboratorul de biologie are în dotare mulaje , aparate umane sau animale ,kit-uri experimentale.

Laboratorul oferă spațiu , echipamente și utilitățile necesare pentru a testa teoriile studiate într-o manieră sigură și dinamică.

Exercițiile practice de chimie, fizică și biologie vin în sprijinul elevilor și conferă contactul cu viața reală atât de necesară pentru dezvoltarea lor personală și profesională .