Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este încăperea din liceu  în care se desfășoară orele de informatică., Dotat cu echipament de ultima ora, laboratorul de informatică este un mediu de lucru adecvat,. Baza de echipamente cuprinde o rețea de 30 de calculatoare multimedia de ultimă generație, deservită de un server de mare capacitate care permite: un trafic de date corespunzator; protectia si securitatea datelor; procesare in timp real; acces rapid la internet plus o imprimantă de rețea, dispozitive multifunctionale (scanner, copiator) etc., totul in ideea desfășurării activităților de învățare din cadrul orelor de TIC. De asemenea laboratorul este dotat cu o serie întreagă de tehnologii atât software cât și cea hardware ( tablă inteligentă-smartboard – care îndeplinesc atât funcția de videoproiector , cat si pe cea de tablă normală, care vin în intâmpinarea profesorului și-l ajută să lucreze cu elevii.

Ca modalitate de valorificare a existentei retelei de calculatoare multimedia in laboratorul de informatica punctăm:

  • extinderea ofertei educative on-line
  • editarea de publicatii electronice (CD-uri, cursuri pe Internet);
  • administrarea paginii web a liceului;

Localizare:

Etajul II al Liceului Teoretic “Dumitru Tautan “Floresti

REGULAMENTUL

Laboratorului de Informatica

A SE CITI CU ATENTIE:

1. Fiecare clasă va fi prezentă la laborator cu câteva minute înainte de începerea orei. Fiecare elev va lucra numai la staţia la care este repartizat.

 2. La intrarea în laborator, elevul va inspecta postul de lucru şi va raporta profesorului eventuale probleme depistate. În caz contrar, va fi considerat responsabil pentru problemele identificate ulterior la postul de lucru. Intrarea în laborator, se realizează în ordine, fără a alerga, păşind cu atenţie la cablurile existente în laborator.

3. În laboratoarele de informatică se desfăşoară doar activităţi didactice, sub îndrumarea profesorului. Sunt categoric interzise jocurile sau activităţile nedidactice.

 4. Elevii nu au dreptul de a schimba configuraţia hardware sau software a calculatoarelor. Nu umblaţi la panourile electrice, prize sau prelungitoare. Instalarea oricărui program se va realiza de către profesorului clasei.

 5. Este interzisă mutarea echipamentelor sau deteriorarea acestora. Este de asemenea interzisă utilizarea card-urilor, memory stick-urilor, sau CD/DVD-urilor (care nu aparțin laboratorului) fără avizul profesorului.

 6. Pentru fiecare elev se va crea un subdirector în directorul an scolar current: 2020-2021 de pe discul D. Salvarea fişierelor proprii se va realiza numai în directorul denumit cu numele elevului. Elevii vor accesa/modifica/şterge fişiere doar fişierele proprii, nu şi fişierele aparţinând altor elevi.

7. Elevii nu vor comunica date personale pe Internet, nu vor intra în contact online cu persoane necunoscute, nu vor utiliza aplicaţii web care să pună în pericol siguranţa lor. Vor respecta normele de conduită pe Internet. Orice situaţie de pericol sau abuz va fi raportată imediat profesorilor.

 8. Orice tentativă de acces neautorizat la sisteme informatice din şcoală sau din afara şcolii atrage răspunderea penală, conform legilor în vigoare.

9. Este interzis consumul de alimente și lichide în laborator.

10. La ieşirea din laborator, elevul trebuie să lase postul de lucru curat, scaunul va fi aşezat sub masă.

Elevii secolului XXI sunt extrem de bine orientați către învățarea virtuală dar în timp ce tehnologiile electronice devin din ce în ce mai apropiate de noi si fac parte tot mai mult din viața noastră, este esențial să recunoaștem că ele nu înlocuiesc interacțiunea umană și experiența cu lumea reală.