…de la Dumitru Tăuțan până azi

Patronul spiritual al liceului este domnul învățător DUMITRU TĂUȚAN-MONU, erou local, născut la 6 noiembrie 1905 în comuna Florești, singurul copil la părinți , a fost unul dintre cei mai de seamă dascăli din localitatea Florești. A funcționat ca învățător-director între anii 1930-1940, iar în perioada ocupației horthyste a fost învățător la Hașdate pentru doi ani școlari după care a fost numit inspector școlar pe zona Turda.Din 1942 a intrat în “batalionul fix” cu gradul de sergent dar având funcția de comandant de pluton ,a luptat pentru apărarea satelor din zona (Hașdate, Lita). În timpul luptelor la explozia unui obuz a fost grav rănit, mutilat facial și pentru o perioadă de timp și-a pierdut vederea. După ani de recuperare, revine în învățământ ca învățător. A activat ani buni în asociația “ASTRA” condusă de distinsul prof.dr.Iuliu Hațeganu . A fost primul director al Caminului Cultural Florești,( inaugurat în 1937) având un rol important la construirea lui împreună cu sătenii, colectivul didactic și reprezentanți Astrei printre care amintim pe prof.dr.Iuliu Hațeganu, ing Albion Moraru, preot Ioan Irimieș, Al .Lapedaru , Aurel Socol , Nicolae Oltean .A coordonat o mulțime de activități cultural artistice :coruri, ansamblu de dansuri populare , programe de gimnastică ritmică. A participat la “Sokoliada” de la Praga in 1937 . Pentru faptele de arme in slujba apărării patriei și pentru activitatea pe linie de învățământ și cultură a fost decorat cu diferite ordine și medalii !.Moare la 24 ianuarie 1996.
Bustul domnului învățător se află la intrarea în școală prin grija Primăriei Florești.

Primele școli au apărut în jurul și sub conducerea bisericii, din nevoia de a-și asigura aceasta preoții și dascălii necesari la oficierea cultului divin. Acest fapt este general în istoria omenirii. Și în Florești, localitate atât de veche, cu o populație românească numeroasă, este sigur că a existat o școală bisericească cu un număr restrâns de elevi, viitori dascăli de strană și unii dintre ei, preoți. Acest lucru poate fi afirmat și despre existența școlii maghiare din Florești, care a existat în prima sa formă ca o școală parohială cu mult timp înainte de anul 1820, când există primul document păstrat despre atestarea ei. În Florești trebuie amintit și despre existența unei școli germane pentru coloniștii sași de aici, atestată documentar în 5 iulie 1676, care avea ca învățător pe Adam Wienner.

Între cele peste 380 de școli românești înființate și reorganizate de directorul național al școlilor din Transilvania, Gheorghe Șincai, este și școala din Florești. Prin decretul directorial din 25 decembrie 1787, ia ființă și aici prima școală sistematică sătească de limba română.

În prezent, în comuna Florești învățământul este reprezentat prin 3 unități: Școala Gimnazială “Gheorghe Șincai”  din localitatea Florești , Școala Gimnazială  Luna de Sus și Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” Florești.

Liceul Teoretic “Dumitru Tăuțan” Florești – Cetatea Fetei

Un proiect pentru viitorul cetății

Proiectul de identitate vizuală și decorare realizat de către Evosign pentru Liceul

“Dumitru Tăuțan”, a fost o provocare de suflet, într-o perioadă dificilă

Pentru societate în ansamblu și pentru educație în particular.

“Credem că educația și învățământul au fost și vor fi componente strategice pentru viitorul societății românești. Ne mândrim cu acest proiect deoarece simțim ca am pus umărul la a realiza un mediu atent studiat de desfășurare a actului de învățare într-una dintre cele mai moderne școli din România: Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan”, Florești – Cetatea Fetei.” – a declarat reprezentantul Evosign.

Povestea școlii spusă prin design.

     Am plecat la drum motivați fiind de semnificația și importanța proiectului pentru  copiii care învață la această școală și pentru întreaga comunitate. Ne imaginăm uimirea și bucuria din ochii lor la întoarcerea la școală după perioada de izolare de la începutul anului.  Beneficiind de sprijinul deplin din partea staff-ului Primăriei Florești și a doamnelor directoare din conducerea școlii, fapt pentru care le mulțumim, am găsit împreună răspuns la întrebarea: de ce un proiect de identitate vizuală și decorare a acestei școli? Beneficiind de o arhitectură modernă, fiind deja amenajată, școlii îi lipseau elemente care să o facă un mediu plăcut și creativ de învățare, care să-i confere o personalitate proprie. Am identificat valorile instituției ce vor fi comunicate în relația cu elevii și comunitatea pentru a descoperi acea sursă de energie care îi va motiva constant să evolueze.

Pornind de la poziționarea geografică a școlii, CETATEA FETEI, am ales CETATEA ca motiv de inspirație în exprimarea identității vizuale – stilizată, într-o notă modernă, văzută din perspectiva viitorului și a simbolisticii pe care ea o are în localitatea Florești. Am integrat apoi caracteristicile personajului DUMITRU TĂUȚAN, acesta regăsindu-se în istoria locului ca un erou de război dar și un pedagog vizionar.

Astfel am scris povestea școlii, cu forța ce se vrea reprezentată de o astfel de instituție, în mijlocul noilor generații care vor reprezenta “Viitorul Cetății”, viitorul comunității  Florești.

Cum am gândit conceptul identitate vizuală și de decorare?

Un punct de pornire în stabilirea strategiei de branding l-a constituit răspunsul la întrebarea “Ce o face unică?”. E prima școala nou construită de la zero în România în utimii 30 de ani.

Plecând de la abordarea cetății moderne, am optat pentru un design liniar, diferențiat ușor pe fiecare palier, jucăuș, dinamic, cu elemente tematice contemporane pentru fiecare ciclu educațional în parte, care astfel animează spațiul și stimulează creativitatea copiilor, înserând mesaje inspiraționale care să îi motiveze. 

Suportul decorativ al pereților a constat în alternarea de volume geometrice lavabile în cromatica abordată, în completarea cărora am dispus elemente stilizate prin decorare cu autocolant în stil unitar pe fiecare nivel al clădirii. În același timp conceptul de decorare este în strânsa legătură cu conceptul de identitate vizuală și câte se poate de armonios încadrate în elementele de arhitectura ale școlii de care am ținut bineînțeles cont.

Ne-am asigurat ca paleta de culori aleasă să fie în concordanță cu domeniul de activitate, și anume educația – și să exprime sentimentul pe care urmărim să-l transmitem.

Astfel am integrat în paleta de culori folosită indoor și outdoor:

Galbenul – care denota optimism, căldura sufletească și creativitate- caracteristici pe care le considerăm ca fiind necesare de valorificat și insuflat generațiilor de elevi. 
Albastrul – denotă siguranță în momentul alegerii instituției față de celelalte oferte existente.
Verdelerelaxare, sănătate, având ca efect reducerea stresului și anxietății.
Am studiat grupul țintă căruia i se adresează școala “Dumitru Tăuțan” și am identificat valorile simbolice ale noii școli: cum își propune să se identifice cu comunitatea, prin intermediul emoției, empatiei, cum va comprima complexitatea noțiunii de educație într-un simbol ce va comunica cu elevii și cu familiile lor.

Unitatea școlara pe lângă dotările tehnice și educaționale de excepție (săli de clasa spațioase, table interactive, logistica laboratoarelor, cabinete psihologice și medicale, sala de mese, sala de festivități, terenuri de sport) a primit acum și haine noi. În funcție de nivelul claselor (pregătitoare, primar, gimnazial) pereții sunt decorați cu mesaje / citate motivaționale, personaje fantastice, povești desenate. Abordarea este bazată pe studii de psiho-pedagogie, specialiști consacrați în domeniu fiind consultați în acest sens.

Identitatea vizuală, brandingul și decorarea școlii este rezultatul implicării și muncii echipei formate din Evosign, managementul școlii și reprezentanții Primăriei Floresti. Este complet dedicat viitoarelor generații care vor învăța aici, un proiect de branding și decorare pentru “o școală ca afară”, un exemplu de urmat pentru celelalte școli din România.